Lidmaatschap

Om lid te kunnen worden, kunt u zich inschrijven via deze website.

Daniëlle van Triest
Telefoon 06-51665611.
E-mail: [email protected]

Contributie
In maart vindt de automatische incasso plaats. Toetredende nieuwe leden, dienen éénmalig een inschrijfgeld van € 25 te voldoen.

Senioren:

 • Senioren (vanaf 18 jaar): € 195,=
 • Buitenleden* (buiten gemeente Apeldoorn): € 95,=
 • Blessureleden: € 75,=
 • Studentenlidmaatschap (18 t/m 25 jaar): € 95,=
 • Donateur (geen KNLTB lidmaatschap): € 60,=

Jeugd:

 • Junioren (8 t/m 17 jaar) € 95,=
  • Inschrijfgeld (vanaf 11 jaar) à € 25,=
 • Tenniskids (0 t/m 7 jaar ) voor het eerste tennisjaar: € 25,=
  Tenniskids (0 t/m 7 jaar) voor opvolgende jaren € 40,=
 • Competitie jeugdlid** € 0,=

* Een buitenlid is een lid dat tijdens het lidmaatschap door verhuizing niet meer in de Gemeente Apeldoorn woont. Verlaging van de contributie vindt plaats het 1e kalenderjaar na de verhuizing.

** Een competitie jeugdlid heeft zijn/haar hoofd lidmaatschap bij een andere vereniging en is daarnaast ook lid bij Quick. Een competitiejeugdlid maakt deel uit van een jeugd competitie team en speelt alleen gedurende de competitie (inclusief eventuele competitietrainingen) op het park van Quick. Het genoemde bedrag is inclusief competitiekleding en eventuele competitiegelden.

Banknummer penningmeester: NL07INGB0002962565 tnv Penningmeester ALTV Quick te Apeldoorn

Voorwaarden (pas) foto

 • de foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn
 • de foto dient recht van voren genomen te zijn
 • de breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn
 • géén zonnebril, pet, muts e.d. dragend
 • het bestandstype dient JPG te zijn

ALTV Quick is aangesloten bij de KNLTB. Voor verdere informatie: www.knltb.nl

Lidmaatschap opzeggen

U dient het beëindigen van uw lidmaatschap uiterlijk voor 1 december van het kalenderjaar, schriftelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie.