Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn door het bestuur opgesteld en zijn bedoeld om goed met elkaar en met de buurt om te gaan. Uitgangspunt is om de huidige sfeer binnen de vereniging te handhaven en de overlast voor de buurt zo beperkt mogelijk te houden.

Geluid
Een afvaardiging van het bestuur heeft op verschillende avonden op verschillende plekken getest wat een maximum geluidsniveau is, om tot een algemene geluidsnorm te komen.  Dit geluidsniveau is aangegeven bij de stereo-installatie.

Clubhuis
De bar is geopend tot 23.45 uur. De sluitingstijd is vastgesteld op 24.00 uur. Leden die bardienst hebben, zijn verantwoordelijk voor muziek en handhaven van de sluitingstijd. Evenementen zijn hiervan uitgesloten. Bezoekers en leden worden middels een bord (met alle gedragsregels) in het clubhuis verzocht om bij het verlaten van het clubhuis na 22.00 uur:

 • Niet buiten te blijven praten op de openbare weg of bij de fietsenstalling.
 • Niet te toeteren of bellen (ook overdag niet)
 • Rustig weg te rijden

Evenementen
Per jaar kan maximaal 7 keer een evenement worden georganiseerd, waarbij eventueel geluidsoverlast kan ontstaan. Evenementen worden aan het begin van het jaar vastgesteld. Bijvoorbeeld de volgende evenementen:

 • Eindfeest zaterdagcompetitie
 • Clubkampioenschappen
 • Eendaagstoernooi
 • Brugwachter Toernooi
 • AACC Accountancy Toernooi; 
 • TopPlusFun

Bij evenementen wordt afgesproken dat de deuren van het clubhuis na 22.00 uur worden gesloten i.v.m. muziek en stemgeluid. Het terras wordt na 24.00 uur niet meer gebruikt en leden wordt verzocht naar binnen te gaan. Muziek speelt tot uiterlijk 01.00 uur. Bij evenementen wordt de bar in principe om 01.30 gesloten (clubhuis om 01.45 uur). De sluitingstijden worden vooraf met het bestuur overlegd. Organisatoren van de evenementen zijn verantwoordelijk voor de handhaving en spreken bezoekers hierop aan.

Woensdagavondcompetitie
Tijdens de woensdagavondcompetitie zal de bar om 00.15 uur worden gesloten. Het clubhuis sluit om 00.30 uur.

Verlichting 
De verlichting wordt standaard om 23.00 uur uitgeschakeld. Hierop wordt uitzondering gemaakt bij drie toernooien (maximaal 12 avonden per jaar, we streven echter naar zo min mogelijk): het Brugwachter Toernooi, het AACC Accountancy Toernooi en het Top Plus Fun Toernooi. De verlichting kan bij deze toernooien tot uiterlijk 00.00 uur blijven branden. We proberen om na 22.00 uur geen nieuwe wedstrijden meer te laten starten. Sluiting van het clubhuis is uiterlijk om 01.00 uur (bar sluit om 00.45 uur). M.u.v. de evenementen die tijdens de toernooien gepland zijn.

Sportief gedrag
De spelers bepalen onderling het spel, de punten en dus het resultaat van de wedstrijd. 
Ouders dienen zich te onthouden van commentaar en mocht dit onverhoopt toch misgaan, dan kan het bestuur de desbetreffende ouder hierop aanspreken. Quick staat voor tennisplezier en respect voor elkaar.

Overige 

 • Jaarlijks zal de (handhaving van de) gedragscode worden geĆ«valueerd door bestuur en (een vertegenwoordiger van) de buurt. 
 • De gedragscode wordt jaarlijks in de nieuwe bewaarbazuin opgenomen.
 • Door het bestuur wordt 1 persoon aangewezen als aanspreekpunt voor overlast. 
 • Evenementen worden voor de start van het nieuwe seizoen bij leden en buurtbewoners bekend gemaakt.