Ledenadministratie

De ledenadministratie van ALTV Quick wordt verzorgd door Daniëlle van Triest.
Email: [email protected]

Nieuwe leden
Wilt u lid worden van ALTV Quick? U bent natuurlijk van harte welkom! U kunt zich inschrijven d.m.v. het {digitale inschrijfformulier}. Nieuwe leden, vanaf 11 jaar, dienen éénmalig een inschrijfgeld van € 25,= te voldoen.

Doorgeven adreswijzigingen
Om het ledenbestand actueel te houden, dienen adreswijzigingen en wijzigingen van emailadressen en telefoonnummers z.s.m. aan de ledenadministratie te worden doorgegeven.

Contributiebetalingen
In maart worden de contributiegelden geïnd. U ontvangt dan een mail van KNLTB.collect met daarin de factuur voor het betalen van de contributie. In deze mail is een link opgenomen, waarin u kunt aangeven of u via Ideal of d.m.v. automatische incasso wilt betalen. 

De contributiebedragen kunt u {hier} vinden.

KNLTB Contributiepas
Ieder lid ontvangt de KNLTB ledenpas. Vanaf 2021 betreft dit een digitale ledenpas. De digitale ledenpas kunt u vinden in uw persoonlijke pagina in de ClubApp, die u kunt installeren, zodra de ledenadministratie u bij de KNLTB heeft aangemeld.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggingen dienen schriftelijk (via post of email) vóór 1 december van een kalenderjaar bij de ledenadministratie te worden aangegeven. 

Banknummer ALTV Quick: NL07INGB0002962565 t.n.v. ALTV Quick