Bestuur, commissies en vrijwilligers

Bestuur

Het bestuur komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) - meestal in januari - wordt verantwoording over het afgelopen seizoen afgelegd en tevens het beleid voor het komend seizoen aan de leden voorgelegd. Taakverdeling binnen het bestuur, mede in relatie met de werkzaamheden van de commissies:

Voorzitter - Jarno Berkhof - [email protected] 
Penningmeester - Oebele Korvemaker - [email protected] 
Secretaris (vacature) - [email protected] 
Vice-voorzitter & Evenementen - Roberto Landkroon - [email protected] |
Facilitaire  (vacature)
Jeugdcommissie - Wouter Luttikhuis - [email protected]

Heb je een algemene vraag aan het bestuur? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

VACATURES

SECRETARIS
Het bestuur van Quick is per direct op zoek naar een enthousiaste secretaris voor het bestuur. 
Iemand die betrokken is bij de vereniging en graag zijn/haar steentje wil bijdragen. 
Je vormt samen met de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester en bestuurslid "tennissport" het dagelijks bestuur. 
Het bestuur vergadert ca. 1x per 1,5 maand.

De huidige secretaris zal zorgen voor een warme overdracht en taken die onder deze functie vallen zijn: 

 • Agenda’s maken voor vergaderingen en notuleren;
 • Voorbereiden Algemene Ledenvergadering;
 • Ingekomen digitale post bijhouden van de inbox bijhouden, zo nodig doorsturen/beantwoorden (denk aan KNLTB, rekeningen, reclame enz.)
 • Communicatie (o.a. via digitale nieuwsbrieven)
 • Wat verder aan de orde komt.

Tijd: gemiddeld max. 10 uur per maand. Groot voordeel is dat je meestal zelf kunt bepalen wanneer je er even tijd voor hebt. 

Danielle van Triest vervult momenteel de rol van secretaris, maar zij heeft bij haar aanstelling aangegeven dit maximaal 1 jaar te willen doen, 
dus maximaal tot na de ALV in februari 2024.  Voor meer informatie over deze rol of een gesprek kun je terecht bij Danielle via [email protected].

We willen jullie alvast erg bedanken voor jullie overweging en hopen op een mooie versterking van het team!!!

FACILITAIRE ZAKEN

Vind je het leuk om een beetje van je tijd in te zetten voor onze gezellige club? Dan zijn wij op zoek naar jou!  Voor de vereniging zijn wij op zoek naar iemand die wil helpen bij het in de gaten houden van alle facilitaire zaken.  

Denk daarbij aan het clubhuis (inkoop en bardienst), schoonmaak, parkonderhoud en baanverlichting. 
Voor al deze onderdelen bestaan commissies met vele vrijwilligers die zich hier al voor inzetten. Het zou fijn zijn als er een aanspreekpunt is voor deze onderdelen vanuit de leden en het bestuur. 

De clubhuiscommissie bestaat uit zes enthousiast personen. 
De schoonmaak wordt uitbesteedt. 
Het parkonderhoud wordt door ons enthousiaste QOT (Quick Onderhouds Team) gedaan. 
De baanverlichting wordt uitbesteedt. 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Danielle via [email protected].

----

Commissies
De vele activiteiten die binnen onze vereniging plaatsvinden, worden gerealiseerd dankzij de inzet van de leden van de diverse commissies en hulp van vele vrijwilligers.

Clubhuis commissie
[email protected]
Erik van Buul, Manolo Degen, Willem Rutgers, Roberto Landkroon, Richard Jansen, Harry Willems

Vele werkzaamheden van groot belang in- en rond het clubhuis zoals:

 • Inkopen & voorraadbeheer
 • Zorgen voor 'wat lekkers' tijdens competitie en toernooien
 • Regelen bardienst
 • Toezicht op het clubhuis en kleedkamers/ douches
 • Verkoop bar/ keuken
 • Klein onderhoud
 • Enz. enz. 

Jeugdcommissie
Wouter Luttikhuis
e-mail: [email protected]

 • De jeugdcommissie heeft als doel om een zo groot mogelijk aantal jeugdleden bij onze vereniging te betrekken.
  Veel tennissen, spelpeil verbeteren en vooral ontzettend veel plezier hebben in het spel.
 • Quick volgt al een poosje met succes een twee sporenbeleid: één lijn is uitgezet voor de kinderen die willen doorgroeien naar een hoger niveau en ook competitie training volgen en daarnaast de lijn voor de recreatief ingestelde kinderen. Het één zal het ander stimuleren.
 • Organiseren van diverse activiteiten voor de jeugd.

Keukencommissie
Vacatures

 • De regie in de keuken
 • Zorgen ervoor dat het de innerlijke mens aan niets ontbreekt.
 • Zorgen bijvoorbeeld voor hapjes tijdens feesten en evenementen en tijdens toernooien voor een gezonde maaltijd. 

Sponsorcommissie
Vacatures

[email protected]

 • Zorgen voor de werving en het onderhouden van de relatie met onze sponsoren.
 • De namen van onze sponsoren vindt u terug op de doeken en borden langs de banen en via de advertenties in ons clubblad de QuickBazuin.

Technische commissie
Erik van Buul (VCL en VTL) 
Bereikbaarheid: [email protected] 

 • Tennisgerelateerde zaken van Quick
 • Jaarlijkse samenstelling van de competitieteams.
  Na de sluitingsdatum van de inschrijving worden de teams in overleg met de (jeugd)commissie en de trainers samengesteld. Vanzelfsprekend wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de leden, maar de uiteindelijke indeling wordt door de TC bepaald. Het is onze doelstelling, waar mogelijk, iedereen die competitie wil spelen in te delen; waardoor teams soms anders ingedeeld worden dan gevraagd.
 • Alle werkzaamheden voortvloeiend uit de competitie (organisatie, informatieavond, verwerking uitslagen, contacten met de bond en de pers, e.d.) worden door deze commissie verzorgd. De voorzitter van de commissie is tevens de contactpersoon naar de trainer(s) en heeft zitting in het Bestuur van de vereniging.

Terrein commissie - QOT
Oebele Korvemaker
Vacatures

 • Het terrein van onze vereniging wordt beheerd door de terrein commissie. Zij verzorgen o.a. de klusjes- en opruimdag en zorgen ervoor dat allerhande klussen, vakkundig uitgevoerd worden.

Toernooicommissie
Roberto Landkroon
[email protected] 

Nu we weer teruggaan naar het “normale” tennisleven, gaat Quick ook weer de jaarlijkse toernooien organiseren.
 1. XKINNS Derma | Care Quick 35 – 40+ Toernooi 2023
  week 28: maandag 10 juli t/m zondag 16 juli
 2. Quick Open Toernooi 2023
  week 31: maandag 31 juli t/m zondag 6 augustus
Voor deze toernooien zijn we op zoek naar mensen die willen mee helpen ze te organiseren. Je hoeft dit niet alleen te doen. Je krijgt hulp/ondersteuning van het Bestuurslid Evenementen. We zoeken voor beide toernooien minimaal 2 personen die dit willen doen.
Wat houdt het ongeveer in:
 • Je bent de wedstrijdleiding van het toernooi
 • Regelmatig via toernooi.nl een update uitvoeren en publiceren
 • Na de sluitingsdatum de loting verrichten
 • Behandelen van verzoeken, wensen en andere verhinderingen
 • Het plannen van de wedstrijden
 • Het versturen van de te spelen (geplande) wedstrijden naar de deelnemers via toernooi.nl 
 • Tijdens het toernooi zelf aanwezig zijn voor de tafeldiensten of mensen daarvoor regelen
 • Na afloop van een wedstrijd de uitslagen noteren en publiceren van de uitslagen op toernooi.nl en doorplannen van de wedstrijden als dat nodig is
 • Aan het einde van het toernooi de prijsuitreiking doen
 • Bij calamiteiten, vragen en andere voorkomende zaken overleg met het Bestuurslid Evenementen
Dit lijkt misschien heel veel maar dat valt in de praktijk reuze mee. Ben je nieuwsgierig geworden en lijkt het je wat of heb je nog vragen?
Mail dan naar: [email protected]