Bestuur, commissies en vrijwilligers

Bestuur

Het bestuur komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) - meestal in januari - wordt verantwoording over het afgelopen seizoen afgelegd en tevens het beleid voor het komend seizoen aan de leden voorgelegd. Taakverdeling binnen het bestuur, mede in relatie met de werkzaamheden van de commissies:


Voorzitter - Jarno Berkhof  - 06-53 60 65 16 - [email protected] 

Foto volgt
Penningmeester - Oebele Korvemaker - 06-20 75 61 67 - [email protected] 


Secretaris - Willeke Haasjes - 06-46 44 38 35 [email protected] 


Vice-voorzitter & Evenementen - Roberto Landkroon - 06-55 54 25 23 - [email protected] 


Facilitaire zaken - Harry Willems - 06-25 39 65 64 - [email protected] 


Jeugdcommissie - Wouter Luttikhuis - 06-15 34 96 73 [email protected]

Heb je een algemene vraag aan het bestuur? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

VACATURES

 • Er zijn geen openstaande (bestuurs) functies op dit moment.

Commissies
De vele activiteiten die binnen onze vereniging plaatsvinden, worden gerealiseerd dankzij de inzet van de leden van de diverse commissies en hulp van vele vrijwilligers.

Clubhuis commissie
[email protected]
Erik van Buul, Manolo Degen, Roberto Landkroon, Richard Jansen, Harry Willems

Vele werkzaamheden van groot belang in- en rond het clubhuis zoals:

 • Inkopen & voorraadbeheer
 • Zorgen voor 'wat lekkers' tijdens competitie en toernooien
 • Regelen bardienst
 • Toezicht op het clubhuis en kleedkamers/ douches
 • Verkoop bar/ keuken
 • Klein onderhoud
 • Enz. enz. 

Jeugdcommissie
Wouter Luttikhuis
e-mail: [email protected]

 • De jeugdcommissie heeft als doel om een zo groot mogelijk aantal jeugdleden bij onze vereniging te betrekken.
  Veel tennissen, spelpeil verbeteren en vooral ontzettend veel plezier hebben in het spel.
 • Quick volgt al een poosje met succes een twee sporenbeleid: één lijn is uitgezet voor de kinderen die willen doorgroeien naar een hoger niveau en ook competitie training volgen en daarnaast de lijn voor de recreatief ingestelde kinderen. Het één zal het ander stimuleren.
 • Organiseren van diverse activiteiten voor de jeugd.

Keukencommissie
Vacatures

 • De regie in de keuken
 • Zorgen ervoor dat het de innerlijke mens aan niets ontbreekt.
 • Zorgen bijvoorbeeld voor hapjes tijdens feesten en evenementen en tijdens toernooien voor een gezonde maaltijd. 

Sponsorcommissie
Vacatures

[email protected]

 • Zorgen voor de werving en het onderhouden van de relatie met onze sponsoren.
 • De namen van onze sponsoren vindt u terug op de doeken en borden langs de banen en via de advertenties in ons clubblad de QuickBazuin.

Technische commissie
Erik van Buul (VCL en VTL) 
Bereikbaarheid: [email protected] 

 • Tennisgerelateerde zaken van Quick
 • Jaarlijkse samenstelling van de competitieteams.
  Na de sluitingsdatum van de inschrijving worden de teams in overleg met de (jeugd)commissie en de trainers samengesteld. Vanzelfsprekend wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de leden, maar de uiteindelijke indeling wordt door de TC bepaald. Het is onze doelstelling, waar mogelijk, iedereen die competitie wil spelen in te delen; waardoor teams soms anders ingedeeld worden dan gevraagd.
 • Alle werkzaamheden voortvloeiend uit de competitie (organisatie, informatieavond, verwerking uitslagen, contacten met de bond en de pers, e.d.) worden door deze commissie verzorgd. De voorzitter van de commissie is tevens de contactpersoon naar de trainer(s) en heeft zitting in het Bestuur van de vereniging.

Terrein commissie - QOT
Oebele Korvemaker
Vacatures

 • Het terrein van onze vereniging wordt beheerd door de terrein commissie. Zij verzorgen o.a. de klusjes- en opruimdag en zorgen ervoor dat allerhande klussen, vakkundig uitgevoerd worden.

Toernooicommissie
Roberto Landkroon
[email protected] 

In het voorjaars- zomer- en najaarseizoen worden er verschillende toernooien georganiseerd voor onze club maar ook Apeldoorn breed. 
 • de wedstrijdleiding bij het toernooi
 • Regelmatig via toernooi.nl een update uitvoeren en publiceren
 • Na de sluitingsdatum de loting verrichten
 • Behandelen van verzoeken, wensen en andere verhinderingen
 • Het plannen van de wedstrijden
 • Het versturen van de te spelen (geplande) wedstrijden naar de deelnemers via toernooi.nl 
 • Tijdens het toernooi zelf aanwezig zijn voor de tafeldiensten of mensen daarvoor regelen
 • Na afloop van een wedstrijd de uitslagen noteren en publiceren van de uitslagen op toernooi.nl en doorplannen van de wedstrijden als dat nodig is
 • Aan het einde van het toernooi de prijsuitreiking doen
 • Bij calamiteiten, vragen en andere voorkomende zaken overleg met het Bestuurslid Evenementen
Vind jij het leuk om bij deze organisaties te helpen, mail dan naar: [email protected]