Ledenadministratie

Algemeen                    
De werkzaamheden van de ledenadministratie zijn onder meer: administratieve verwerking van aanmelding nieuwe leden en afmelden van leden bij de KNLTB die lidmaatschap hebben opgezegd, verzorgen en uitreiken van de pasjes, het aanmaken van adresetiketten voor de Bazuin en mailings, en het actueel houden van de gegevens van het ledenbestand. Van groot belang hiervoor is het tijdig doorgeven van veranderingen van de adres-, telefoon- en emailgegevens en het van tijd tot tijd inleveren van een recente (pas)foto.

* Nieuwe leden en opzeggingen
In beide gevallen wordt verzocht een en ander schriftelijk kenbaar te maken. Opzeggingen dienen vóór 1 december van een kalenderjaar bij de ledenadministratie aangegeven te worden. Nieuwe leden (vanaf 11 jaar) dienen éénmalig een inschrijfgeld van 25,- euro te voldoen. Ook dient een incassomachtiging afgegeven te worden.

* Doorgeven adreswijzigingen
Adreswijzigingen en wijzigingen van emailadressen en telefoonnummers, dienen aan de ledenadministratie te worden doorgegeven: .

* Contributiebetaling
In maart vindt de automatische incasso plaats. U ontvangt een mail van KNLTB.collect met daarin de factuur voor het betalen van de contributie. In de mail is een link opgenomen naar de website van KNLTB.collect waarin u kunt aangeven of u met Ideal of d.m.v. automatische incasso wilt betalen.

* Uitreiking van de KNLTB Contributiepasjes
Eind maart worden altijd de traditionele pasjesavonden georganiseerd. Na ontvangst van betaling van het contributiebedrag zullen het KNLTB-pasje en de Bewaarbazuin tijdens één van deze avonden door het bestuur aan u worden uitgereikt. Deze avonden zijn ook een mooie gelegenheid om met andere (nieuwe) leden  van Quick kennis te maken. Wanneer u zich na 1 april (start tennisseizoen) bij onze vereniging hebt aangemeld, zal het pasje binnen 3 weken naar uw huisadres worden toegestuurd!

* Uitreiking van de Quick Bewaarbazuin
Bij het ophalen van uw tennispasje op één van de pasjesavonden ontvangt u tevens de Quick Bewaarbazuin. Hierin staan alle belangrijke (toernooi)data, huisregels en de verschillende contactpersonen binnen Quick vermeld.

* Wanneer KNLTB pasjes niet tijdens pasjesavonden worden opgehaald
Pasjes die vóór 15 april niet uit het clubhuis zijn opgehaald zullen samen met de Bewaar Bazuin aan de betreffende leden worden toegezonden. Hiervoor zal € 5,= administratiekosten (porto, envelop) in rekening voor worden gebracht. Deze kosten worden via automatische incasso geïncasseerd.

De pasjesavonden vinden plaats eind maart in het clubhuis tussen 19.00 en 21.00 uur. Zie voor de juiste data de agenda op deze website.

* Meldplicht bij verlies/diefstal KNLTB-ledenpasje
Bij verlies van de tennispas dient u direct met Ledenadministratie en de Bardienstcommissie, contact op te nemen. Immers, de pas is uw bewijs van lidmaatschap en uw toegangssleutel, te gebruiken bij het afschrijven en voor competitie en toernooien.

Ledenadministratie:

Daniëlle van Triest
P/a Emmalaan 13
7316 EC  APELDOORN
Telefoon 0651-665611

E-mail: